LTkatalogas

Reklaminis skydelis
Žemės ūkis, agrotechnika, paslaugos
Įveisto miško plotus būtina deklaruoti Spausdinti
Prasidėjus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atkreipia miškininkų dėmesį į būtinumą tiesioginių išmokų paraiškų teikimo metu deklaruoti įveistą mišką. Tai privalu daryti įveisus mišką kasmet, kol paramos gavėjui mokamos įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos. Paramos gavėjai turėtų neužmiršti ir kitų įsipareigojimų.
 
 
Kasmet deklaruoti įveistą miško plotą privalo gaunantieji paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Ši prievolė galioja miškininkams, gaunantiems įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas.
Skaityti daugiau...
 
Paramos tvarka patvirtinta: pieno gamintojams atkeliauja 18 mln. eurų Spausdinti
Pieno gamintojams skirta nacionalinė pagalba – 18 mln. eurų. Paramos lėšos bus pradėtos mokėti nuo gegužės 5 d. „Tikimės, kad ši valstybės parama padės mūsų ūkininkams atsilaikyti šiuo itin sunkiu laikotarpiu. O kooperatyvų nariai sulauks 10 proc. didesnės paramos negu kiti pieno gamintojai“, – sako žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.
 
 
 
Nacionalinė pagalba pieno gamintojams bus mokama už laikomas pienines karves, o jos dydis yra 78,23 Eur už karvę. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), superkančio iš savo narių daugiau kaip 50 proc. viso superkamo pieno, nariams pagalbos dydis yra padidintas 10 proc. – jiems bus mokama po 86,05 Eur už pieninę karvę.
Skaityti daugiau...
 
Prasidėjo deklaravimas Spausdinti
Balandžio 11 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Ūkininkai bei kiti žemės ūkio veiklos subjektai deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus tiesioginėms išmokoms gauti galės iki birželio 6 d. (pavėluotai iki liepos 1 d.). Bendrojoje paraiškoje galima prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones.
 
 
 
Bendrojoje paraiškoje 2016 m. galima prašyti paramos pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
Skaityti daugiau...
 
Parama parodomiesiems projektams – 2,35 mln. eurų Spausdinti
Patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklės. Paramos paraiškos priimamos nuo š. m. balandžio 1 iki gegužės 31 d. Šiam paraiškų priėmimui skirta 2,35 mln. eurų.
 
 
Pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama parodomiesiems bandymams rengti (įrengti ir vykdyti), seminarams, lauko dienoms ir kitiems informavimo renginiams organizuoti skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas pagal šias temas: produkcijos savikainos mažinimas ir (arba) produktyvumo didinimas ir (arba) produkcijos kokybės gerinimas augalininkystės ir (arba) gyvulininkystės ir (arba) daržininkystės ūkiuose.
Skaityti daugiau...
 
Priemonei „Natura 2000“ – 6,56 mln. eurų Spausdinti
Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisykles. Paramos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“  ir  veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ priimamos nuo balandžio 11 iki birželio 6 d. kartu su Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiška. Šiam paraiškų kvietimui skiriama 2,23 mln. eurų paramos (iš jų 1 mln. eurų skiriamas paremti „Natura 2000“ teritorijas, kuriose ekstensyviai ūkininkaujama, ir 1,23 mln. – miškams).
 
 
Šios priemonės tikslinė sritis – biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas bei Europos kraštovaizdžius.
Skaityti daugiau...
 
Gegužės 19 - 21 d. paroda „Baltijos miškai 2016“ Spausdinti
Ką šalies urėdijos demonstruos pakaunėje?


Paaugusi kokybiškai ir kiekybiškai, tarptautinė paroda „Baltijos miškai“ gegužės 19–21 d. vėl grįš į miškininkų sostinę Girionis (Kauno r.). Renginio organizatoriai pabrėžia, kad šiųmetėje parodoje planuojama pristatyti biokuro ruošos, miškų atkūrimo ir įveisimo, miškų priežiūros bei tvarkymo, miško kirtimo techniką, medienos transportavimo, vandens lygio želdavietėse mažinimo, kelių tiesimo ir kitus įrenginius. Žurnalas „Miškai“ pasidomėjo, ką šalies urėdijos ketina demonstruoti pakaunėje ir kaip joms sekasi ruoštis parodai.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Paskutinis >>

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis