Paskelbtas priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ kvietimas Spausdinti
Valstybinės įstaigos, institucijos, organizacijos
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“, kuria siekiama didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos ištekliu vartojimą.

Priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ lėšomis finansuojama:

• katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę;

• termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę;

• naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą);

• naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų dujas (biodujos, kurios susidaro savaime skaidantis sąvartynų atliekose esančioms organinėms medžiagoms), statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą).

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus.

Trečiajam priemonės kvietimui numatytas 40 mln. Lt biudžetas, didžiausias galimas finansavimo intensyvumas – iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali ES struktūrinės paramos suma – 6 mln. Lt. 

Projekto metu gali būti finansuojama energetikos pastatų statyba, rekonstravimo išlaidos, energetikos įrenginių ir kitos projektui reikalingos įrangos įsigijimas, programinės įrangos įsigijimas. Visos išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis. 

Kvietimas galioja iki 2013 m. liepos 8 d. 17.00 val., paraiškos turi būti atsiųstos naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 8 d. 24:00 val.
 
 
Daugiau informacijos www.lvpa.lt