Geodeziniai, bei žemės sklypo kadastriniai matavimai Spausdinti
Statybos įmonės, statybos darbai ir paslaugos
Geodeziniai, bei žemės sklypo kadastriniai matavimai atliekami darant topografines nuotraukas ir kitus žemės matavimo darbus, atliekant visos šalies kartografavimą, vykdant statybos darbus, geodinaminius tyrimus, valstybės sienos žymėjimą ir daug kitų darbų, kuriuose tenka nustatyti taškų padėtį, t. y. jų koordinates. Šis mokslas suteikia galimybę atlikti reikiamo tikslumo geodezinius darbus pagal vieningą koordinačių sistemą.
 
 

Siūlome šias geodezinių matavimų paslaugas:
Žemės sklypo kadastriniai matavimai
Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas ir taip suformuojama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.  
 
Topografinės nuotraukos
Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Projektavimui atlikti reikalinga topografinė nuotrauka ne vėlesnė kaip vienerių metų senumo. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Parengti planai suderinami su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei atitinkamomis savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmenine ir analogine forma.  
 
Geodezinės nuotraukos
Geodezinės nuotraukos atliekamos, valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94) matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), situacija, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų (pririšimai).  
 
Žemės sklypo matavimai notariniam veikimui
Šie darbai atliekami norint atsidalinti (pasidalinti) žemės sklypą nekeičiant sklypo teisinio statuso ir esamų savininkų, taip pat norint tiksliai sužinoti savo sklypo ribas esant keliems ir daugiau sklypo savininkams.  
 
Pastato ašių (pamatų) nužymėjimas
Geodezinis nužymėjimas statant statinius (ašių nužymėjimas) - vienas iš svarbiausių statybos darbų. Statant įvairios paskirties statinius labai svarbu, kad būtų tiksliai nužymėtos pastato ašys.  
 
Geodezinė – kontrolinė nuotrauka
Geodeziniai kontroliniai matavimai atliekami baigus statyti įvairios paskirties statinius. Atliekami kontroliniai statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), matuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiama (pririšimo) schema žemės sklypo ribų atžvilgiu.  
 
Senų riboženklių atstatymas
Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypo posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), atstatant sunaikintus riboženklius. Žemės sklypo sunaikintų riboženklių atstatymas atliekamas tik tada, kai jau yra atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai.   
 
 
Kontaktai pasiteiravimui:

Mob.: 8 600 88570
El.paštas: ram_aistis@inbox.lt