LTkatalogas

Statyba, aplinkosauga
Rodyti # 
1 www.spsc.lt - Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Informacija apie produktų sertifikavimą, specialistų bei įmonių atestavimą.
2 www.vtpsi.lt - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Institucijos misija - Dalyvauti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros politikos formavime, kontroliuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
3 www.lgt.lt - Lietuvos geologijos tarnyba
Veikla - valstybinių geologinių tyrimų organizavimas ir vykdymas, valstybinis žemės gelmių naudojimo reguliavimas ir kontrolė, valstybinės geologinės informacijos sistemos kūrimas ir duomenų kaupimas, tarptautinio bendradarbiavimo plėtimas.
4 www.nab.lt - Nacionalinis akreditacijos biuras
Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR Aplinkos ministerijos
- akredituoja bandymų ir kalibravimo laboratorijas, kontrolės įstaigas, darbuotojų, gaminių, vadybos sistemų sertifikavimo įstaigas ir EMAS vertintojus ir atlikti jų veiklos priežiūrą;
5 www.lsd.lt - Lietuvos standartizacijos departamentas
Lietuvos standartizacijos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos.
Lietuvos standartizacijos departamentas kasmet teikia informaciją Tarptautinei standartizacijos organizacijai (ISO) apie sertifikuotas kokybės, aplinkos ir kitas vadybos sistemas.