Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymu didinamos socialinės stipendijos Spausdinti
Mokslo ir švietimo įstaigos, mokymo centrai
Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymu Vyriausybė priėmė sprendimą dėl socialinių stipendijų kėlimo nuo 114 eurų iki 123,5 eurų. Tai sudarys geresnes sąlygas siekti mokslo studentams iš nepasiturinčių šeimų, taip pat neįgaliesiems ir našlaičiams.
 
 
„Siekiant didinti studijų prieinamumą ir skatinti studentus iš nepasiturinčių šeimų, našlaičius ir turinčius negalią, socialinės stipendijos dydis kyla nuo 3 iki 3,25 bazinių socialinių išmokų, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. – Svarbu, kad papildomo biudžeto stipendijų didinimui nereikės – stipendijos bus keliamos iš jas administruojančiam Valstybiniam studijų fondui skirtų lėšų.“

Į socialines stipendijas gali pretenduoti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai – studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ir už studijas mokantys savo lėšomis.

Socialinės stipendijos mokamos studentams, kurių šeimos turi teisę gauti socialinę pašalpą, taip pat neįgaliesiems ir našlaičiams.

Pastaraisiais metais finansinė parama studentams didinama sistemiškai. Nuo 2016 m. rugsėjo beveik ketvirtadaliu – 24 proc. – augs lėšos skatinamosioms stipendijoms. Nuo 2015 m. spalio 1 d. 25 proc. padidintos doktorantų stipendijos.

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.