LTkatalogas

Reklaminis skydelis
Panevėžyje ir Klaipėdoje jungiamos profesinės mokyklos: mažiau lėšų valdymui, daugiau - kokybiškam mokymui Spausdinti
Mokslo ir švietimo įstaigos, mokymo centrai
Vyriausybė Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu priėmė nutarimus dėl profesinių mokyklų jungimo  Panevėžyje ir Klaipėdoje. Tai leis efektyviau panaudoti profesinių mokyklų patalpas ir mokymo įrangą, daugiau investuoti į mokymo kokybę. Sumažės valdymo išlaidos,  bus atsisakyta besidubliuojančių profesinio mokymo programų.
 
 
„Konsoliduojame profesinių mokyklų išteklius dėl geresnės mokymo kokybės, kad praktinis rengimas kuo geriau atitiktų darbo rinkos poreikius. Tikimės, kad pagerinus mokymo sąlygas profesinėse mokyklose daugės tiek mokinių, siekiančių profesijos, tiek suaugusiųjų, norinčių įgyti papildomų profesinių kompetencijų“, - sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Panevėžyje sujungiamos dvi profesinio mokymo įstaigos – Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla ir Panevėžio prekybos ir paslaugų mokykla. Nauja profesinio mokymo įstaiga vadinsis Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla.
Sujungus šias dvi profesinio mokymo įstaigas, bus sukurta vieninga prekybos ir paslaugų verslo specialistų rengimo profesinio mokymo bazė Panevėžio apskrityje.

Taip pat reorganizuojama Klaipėdos statybininkų mokykla prijungiant ją prie Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro.
Planuojama atsisakyti dalies dabartinių Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro pastatų, mokymą perkeliant į Klaipėdos statybininkų mokyklos patalpas. Ūkinėms ir valdymo išlaidoms kasmet būtų sutaupyta apie 60 tūkstančių eurų.

Reorganizavus profesinio mokymo įstaigas, mokinių skaičius išliks nepakitęs. Be to, bus sukomplektuotos pilnos bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo grupės. Tai leis efektyviau panaudoti profesijos mokytojų potencialą, bus sutaupyta mokymo lėšų.

Profesinio mokymo įstaigų tinklo optimizavimas numatytas Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2014–2016 metų bendrajame plane, patvirtintame 2014 m. liepos 18 d.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.
 

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis